Glimrende! Bergen bystyre vil redde vipene, ett forslag nesten alle representantene stilte seg bak. Tydelig at engasjementet for vipene smitter. https://www.bt.no/direkte/politikk-og-samfunn/pinned/124670 (Norsk Ornitologisk Forening)