Vi finner som forventet små mengder rotenon i utløpet fra de behandlete tjernene, men vi finner ikke… (Veterinærinstituttet)