>

About admin


Website:
admin has written 3857 articles so far, you can find them below.


NOF kartla hekkende grågås i Nordland i 2017. Les mer i vår nyhetssak under! (Foto: Paul Shimmings) (Norsk Ornitologisk Forening)

NOF kartla hekkende grågås i Nordland i 2017. Les mer i vår nyhetssak under! (Foto: Paul Shimmings) http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2015 (Norsk Ornitologisk …

Les resten »

NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal …

Les resten »

Redaktørskifte i Ornis Norvegica (Norsk ornitologisk forening)

I 2018 er det 40 år siden NOFs fagtidsskrift Cinclus ble opprettet. Tidsskriftet har senere skiftet navn til Ornis Norvegica …

Les resten »

NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal …

Les resten »

Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland (Norsk ornitologisk forening)

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig …

Les resten »

NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern (Norsk ornitologisk forening)

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal …

Les resten »

Redaktørskifte i Ornis Norvegica (Norsk ornitologisk forening)

I 2018 er det 40 år siden NOFs fagtidsskrift Cinclus ble opprettet. Tidsskriftet har senere skiftet navn til Ornis Norvegica …

Les resten »

Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig …

Les resten »

Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland (Norsk ornitologisk forening)

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig …

Les resten »

NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern (Norsk ornitologisk forening)

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal …

Les resten »

Redaktørskifte i Ornis Norvegica

I 2018 er det 40 år siden NOFs fagtidsskrift Cinclus ble opprettet. Tidsskriftet har senere skiftet navn til Ornis Norvegica …

Les resten »

Opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med en forvaltningsplan for grågåsa i fylket, og i den forbindelse var det ønskelig …

Les resten »

Utvalgte dyrebilder

hest hund-3 hund kattunge morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8

Dyr er morsomme