>

About admin


Website:
admin has written 3190 articles so far, you can find them below.


Hekkesesong: vi trenger dine hekkefunn (Norsk ornitologisk forening)

Vi er fortsatt midt i vårtrekket, men det er allerede en rekke arter som har påbegynt hekkesesongen. Vi ønsker at …

Les resten »

23 organisasjoner krever at Stortinget styrker klimaloven (WWF-Norge)

23 organisasjoner har samlet seg bak tre krav som vil styrke den norske klimaloven.  I dag har det vært høring …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Vi trenger flere virkemidler i kvotepliktig sektor for å sikre klimakutt (WWF-Norge)

Regjeringen satser på kvotekjøp i utlandet for å redusere utslippene fra norsk industri, men EUs kvotesystem fungerer ikke bra nok. …

Les resten »

Ta hensyn til fuglene i hekketiden!

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå …

Les resten »

Oljesmurt er ikke lurt (WWF-Norge)

Denne kronikken er skrevet av havmiljørådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond og ble publisert av Fiskeribladet Fiskaren 28. april …

Les resten »

Ta hensyn til fuglene i hekketiden! (Norsk ornitologisk forening)

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå …

Les resten »

Med sans for god byggekunst

Med sine fint konstruerte skålformede reir laget av en blanding av leire og spytt kan man ikke nekte for taksvalens …

Les resten »

Utvalgte dyrebilder

hest hund-1 hund-3 hund morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8

Dyr er morsomme