WWF: – Vi må bygge ny fornybar energi på naturens premisser (WWF-Norge)

Annonser:

– De store konfliktene mellom fornybarutbygging og naturverdier kan bare løses ved at vi blir flinkere til å bygge ny fornybar energi på naturens premisser. Det er fullt mulig, men det krever en ny, systematisk og kunnskapsbasert politikk på dette området, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF. WWF lanserer nå en ny rapport om hvordan Norge kan unngå at utbygging av fornybar energi kommer i konfl … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar