Her er lista over naturen som ikke må røres ved fornybarutbygging (WWF-Norge)

Annonser:

Nedenfor er WWF-Norges liste over natur som må skjermes mot fornybarutbygging i Norge – og kjøreregler som myndighetene bør bruke når naturkonsekvenser av slik utbygging skal vurderes. Ny fornybar energiproduksjon må ta utgangspunkt i nasjonal målsetning om lavest mulig miljø– og samfunnskostnad per ny produsert kWh. Likevel er det vanskelig å finne spor av en slik prioritering i dagens konsesjons … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar