Fageksperter på lus anbefaler at man starter overvåkning av lakselusas følsomhet mot ferskvann og at ferskvannsbehandling bør brukes i rotasjon med andre virkemidler mot lakselus.  03.03.2016 (Veterinærinstituttet)