Vi trenger et statsbudsjett som bremser de raske klimaendringene, blant annet ved å ta vare på … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Vi trenger et statsbudsjett som bremser de raske klimaendringene, blant annet ved å ta vare på karbonlagrene i skog og våtmark. Halvparten så mange arter blir truet av klimaendringene dersom vi klarer å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, sammenlignet med 2 grader. Vis din støtte, dette blir en fin start på dagen! (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar