Nalas eiere er blant mange hundeiere som loven har rammet med urimelige konsekvenser. Det haster med å endre loven slik at ikke enda flere hunder står i fare for å avlives på tynt grunnlag. (NOAH – for dyrs rettigheter)