Veterinærinstituttet deltok på NATO-øvelse (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Øvelsen dreide seg om samarbeid med alle aktørene innenfor sikkerhetsområdet, både sivilt og militæ… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar