Øvelsen dreide seg om samarbeid med alle aktørene innenfor sikkerhetsområdet, både sivilt og militæ… (Veterinærinstituttet)