Dyrepolitiprosjektet er vellykket – flere saker blir etterforsket og tatt til retten, og straffene har blitt strengere. Likevel blir mange saker henlagt og nedprioritert av politiet på grunn av manglende ressurser. Vi er avhengig av et landsdekkende dyrepoliti for at dyrevelferdskriminalitet skal få prioritet. (NOAH – for dyrs rettigheter)