Infeksiøs lakseanemi og biosikkerhetsutfordringer (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Laksen destruerer sine egne blodlegemer blå ringer. Dette g… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Infeksiøs lakseanemi og biosikkerhetsutfordringer (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Laksen destruerer sine egne blodlegemer blå ringer. Dette g… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar