Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Laksen destruerer sine egne blodlegemer blå ringer. Dette g… (Veterinærinstituttet)

Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Laksen destruerer sine egne blodlegemer blå ringer. Dette g… (Veterinærinstituttet)