Gjerder kan hindre gjess i å tråkke i salaten og fortære andre vekster, før ungene lærer å fly. Det viser en ny studie fra Vestfold om forebygging av beiteskader, skriver Norsk institutt for naturforskning. https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4628 (Norsk Ornitologisk Forening)