– Det eg har sett i dag understrekar kor viktig kompetansen og beredskapen til Veterinærinstituttet… (Veterinærinstituttet)