En ny rapport om våtmark er nå overlevert Klima- og miljødepartementet (Norge) og regjeringen. NOF og Sabima har vært med på arbeidet med rapporten gjennom å gi fortløpende innspill til ekspertgruppen. Tapet av våtmark er alvorlig, og situasjonen blir forverret hvert år. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier han vil følge opp rapporten – det er bra og helt nødvendig! https://www.regjeringen.n … (Norsk Ornitologisk Forening)