Nye medlemmer i NSKF og komitéens arbeid

Annonser:

NOFs faunistiske komitéer kvalitetssikrer og systematiserer fugleobservasjoner i artsobservasjoner.no. For de sjeldneste artene i landet gjøres denne jobben av NSKF, mens arter som ikke regnes som nasjonale sjeldenheter, håndteres av regionale LRSK-er. Denne artikkelen oppsummerer kort hvordan NSKF jobber.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar