Fedme hos hunder utgjør en helserisiko
– Forskere ved University of Liverpool har funnet ut at overvektige hunder som mister vekt har en bedre livskvalitet sammenlignet med de som ikke gjør det, viser en rapport fra universitets egen side.
Det er anslått at omtrent en tredjedel av Storbritannias hunder er overvektige. Fedme er en alvorlig sykdom, og kan føre til mange andre helsemessige lidelser s … (Dognews.no)