Barentshavet sør bør ikke åpnes for olje- og gassleting

Annonser:

NOF har levert høringssvar på forslag til program for konsekvensutredning av Barentshavet sør. Området har en av verdens tetteste sjøfuglbestander. Siden kunnskapen om fuglene som bruker området er mangelfull, og det ikke er planlagt innhenting av ny kunnskap, bør området ikke åpnes for olje- og gassleting.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.