Direktoratet for naturforvaltning har varslet at det kan bli aktuelt med ekstraordinære avlivning av bjørn på vårsnø fra og med 2012. Foreningen Våre Rovdyr har i brev til Miljøverndepartementet (/images/stories/pdf/20120229vbj.pdf) understreket at vi tar avstand fra dette både på etisk grunnlag og fra et bestandsmessig synspunkt. Utgangspunktet for uttak av denne sterkt truede arten (Norsk rødlis … (Foreningen Våre Rovdyr)