Vår Fuglefaunas vinternummer når i disse dager fram til lesernes postkasser. Du kan lese om at NOF … (Norsk Ornitologisk Forening)

Vår Fuglefaunas vinternummer når i disse dager fram til lesernes postkasser. Du kan lese om at NOF fortsetter kampen for kongeørna. Som kjent ønsker Stortinget mer skadefelling av kongeørn for å få ned tapet av beitedyr. Vi presenterer resultatene fra kartleggingen av taksvale, son er Årets fugl 2017. Vi presenterer også våre ambisjoner for Årets fugl 2018 – som er tjeld. Videre kan du lese om at … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar

Vår Fuglefaunas vinternummer når i disse dager fram til lesernes postkasser. Du kan lese om at NOF … (Norsk Ornitologisk Forening)

Vår Fuglefaunas vinternummer når i disse dager fram til lesernes postkasser. Du kan lese om at NOF fortsetter kampen for kongeørna. Som kjent ønsker Stortinget mer skadefelling av kongeørn for å få ned tapet av beitedyr. Vi presenterer resultatene fra kartleggingen av taksvale, son er Årets fugl 2017. Vi presenterer også våre ambisjoner for Årets fugl 2018 – som er tjeld. Videre kan du lese om at … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar