En ny undersøkelse fra Dyrevernalliansen viser at færre enn én av ti nordmenn har kjøpt et pelsplagg de siste fem årene.  (Dyrevernalliansen)

En ny undersøkelse fra Dyrevernalliansen viser at færre enn én av ti nordmenn har kjøpt et pelsplagg de siste fem årene.  (Dyrevernalliansen)