Sterk video laget av Den Norske Turistforening (DNT). Plastforsøpling er en av mange problemer norske sjøfugler møter. (Norsk Ornitologisk Forening)