Sterk video laget av Den Norske Turistforening (DNT). Plastforsøpling er en av mange problemer … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Sterk video laget av Den Norske Turistforening (DNT). Plastforsøpling er en av mange problemer norske sjøfugler møter. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar