Vakker og spennende spove: Selv om den nordnorske hekkebestanden av svarthalespove er prioritert under naturmangfoldloven (egen verneforskrift), vet vi overraskende lite om artens tilstedeværelse i regionen. Både antall hekkende par, stedtrohet til påviste hekkelokaliteter, ungeproduksjon og habitatvalg er utilstrekkelig kjent. Denne skjønnheten er filmet på hekkeplass i Troms i år. Fjorårets kart … (Norsk Ornitologisk Forening)