Vi jublet i desember 2016, da den svenske regjeringen annonserte at de ville opprette flere marine verneområder i Østensjøen, bl.a viktige for den globalt truede andearten havelle. Nå viser det seg at de vil ekskludere noen av de fineste gruntvannsområdene. Årsak: det skal bygges vindkraft der. (Norsk Ornitologisk Forening)