Du har garantert sett dem: alle dragene på hustakene. Formet som rovfugler, dansende frem og tilbake i vinden. Hensikten er å skremme fugler fra å hekke, og da særlig måker og terner. Men er det greit å forsøke og fortrenge rødlistede arter fra hekkeplassene sine på denne måten? Foto: Kristian J. Vabø Photography Bli medlem hos oss: url http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2117 … (Norsk Ornitologisk Forening)