Vakker og spennende spove: Selv om den nordnorske hekkebestanden av svarthalespove er prioritert … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Vakker og spennende spove: Selv om den nordnorske hekkebestanden av svarthalespove er prioritert under naturmangfoldloven (egen verneforskrift), vet vi overraskende lite om artens tilstedeværelse i regionen. Både antall hekkende par, stedtrohet til påviste hekkelokaliteter, ungeproduksjon og habitatvalg er utilstrekkelig kjent. Denne skjønnheten er filmet på hekkeplass i Troms i år. Fjorårets kart … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.