Utlyser to nye stillinger som avdelingsdirektør (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet utlyser i dag to nye avdelingsdirektørstillinger. Det er lederstillinger for nyopprettede avdelinger for henholdsvis dyrehelse og trygg mat samt laboratoriefag og –teknologi som blir lyst ut nå. Avdelingene skal være operative fra 1. oktober 2016.  01.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utlyser to nye stillinger som avdelingsdirektør (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet utlyser i dag to nye avdelingsdirektørstillinger. Det er lederstillinger for nyopprettede avdelinger for henholdsvis dyrehelse og trygg mat samt laboratoriefag og –teknologi som blir lyst ut nå. Avdelingene skal være operative fra 1. oktober 2016.  01.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar