Forkastelig forslag om kongeørn (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Flere av partiene i Stortingets energi- og miljøkomité innstiller på at det skal gjennomføres en forsøksordning på Fosenhalvøya i Trøndelag og i Troms med aktiv forvaltning av kongeørn. NOF mener forslaget setter norsk rovfuglforvaltning flere tiår tilbake, og at det er særdeles dårlig faglig begrunnet. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar