Utenriksdepartementets aspiranter lærer om landbruks- og matsektoren (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Utenriksdepartementet gjennomfører hvert år et introduksjonskurs, som skal gi deres nye aspiranter … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar