Utenriksdepartementet gjennomfører hvert år et introduksjonskurs, som skal gi deres nye aspiranter … (Veterinærinstituttet)