Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (Norge) gitt fylkesmennene beskjed om å starte arbeidet med identifisering og utvelgelse av konkrete områder som er aktuelle for senere vern. Våtmarker er særlig dårlig dekt av vern i Norge, samtidig som de er under stort press. Svømmesnipa (bildet) er en typisk våtmarksart. Hvilke områder mener du må vernes, og hvorfor? https:// … (Norsk Ornitologisk Forening)