Hva skal veie tyngst: lokale ønsker eller nasjonale og internasjonale miljømål? NOF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom krever at planleggingen av en svært omstridt vei på Karmøy stanses. Hvis ikke hensynet til ett hubropar, åkerrikse, viper, kystlynghei, ett naturreservat og friluftsliv sikrer naturen seier, hva gjør det da? Det er som kjent ingen skam og snu, noe vi gav regjeringen kl … (Norsk Ornitologisk Forening)