Utenlandskabler for økt krafteksport vil ikke bare legge ytterlige press på norske vassdrag, men … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Utenlandskabler for økt krafteksport vil ikke bare legge ytterlige press på norske vassdrag, men også den øvrige naturen gjennom ønsker om stadig nye vindkraft-prosjekter. Naturmangfold og friluftsliv taper. https://www.aftenposten.no/norge/i/0EKyQg/Miljoorganisasjoner-vil-stanse-kraftkabelbygging (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar