De er litt skvetne småfuglene men i går da jeg skulle sjekke om de har nok mat dukka denne lille opp ?❤ (Norsk Ornitologisk Forening)