Som allerede annonsert både i våre medlemsblader og på nett blir tjelden Årets fugl i 2018. Vi legger opp til flere aktiviteter for våre medlemmer og for andre interesserte i det kommende året. Kanskje blir det også et gjensyn med «tjelden på taket»?