Etter forhandlinger fra Venstre, med støtte fra FrP er det nå satt av 4 millioner kroner i ekstra bevilgning til å utvide dyrepolitiet! (NOAH – for dyrs rettigheter)