Økt krafteksport legger press på natur og friluftsliv. Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening og Den Norske Turistforening ber nå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å avvente behandlingen av Skottlandskabelen. https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/frykter-store-skader-av-skottlandskabele … (Norsk Ornitologisk Forening)