Ikke legg til rette for forstyrrelser og utbygging i sårbar natur! Tilrettelegging for opplevelser … (Norsk Ornitologisk Forening)

Ikke legg til rette for forstyrrelser og utbygging i sårbar natur! Tilrettelegging for opplevelser må skje uten at vi forringer naturen. Ofte skal det ikke mye til for å finne tilfredsstillende løsninger som ivaretar ulike hensyn. I tilfeller der kommunenes mangler tilstrekkelig fokus og kompetanse er det nødvendig at naturvernorganisasjonene sier ifra, slik Naturvernforbundet og Norsk Ornitologis … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar