Tiden renner ut for de oljeskadde fuglene

Annonser:

NOF har sammen med Naturvernforbundet i Østfold vært parate til å ta i mot oljeskadde fugler etter havariet til Godafoss. Til tross for at de frivillige organisasjoner er klare for innsats, har offentlige myndigheter sviktet da tillatelse til og finansiering av innsamling av fugler ikke er gitt.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar