Sangsvanebestanden i Hordaland er halvert

Annonser:

Bestanden av overvintrende sangsvaner i Hordaland har nesten blitt halvert siden 2006. Ved en omfattende opptelling av svaner i fylket i slutten av februar ble kun 338 sangsvaner registrert. De klimatiske forholdene de to siste vintrene har skylda.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar