Tallene for PD ligger over fjoråret (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 52 lokaliteter mot 38 på samme tid i fjor. Syd for Hustavika er det Møre og Romsal som trekker opp tallene. Nord for Hustavika er det fremdeles Sør- Trøndelag etter relativt høye tall i januar/februar.  08.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar