Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 52 lokaliteter mot 38 på samme tid i fjor. Syd for Hustavika er det Møre og Romsal som trekker opp tallene. Nord for Hustavika er det fremdeles Sør- Trøndelag etter relativt høye tall i januar/februar.  08.06.2016 (Veterinærinstituttet)