Stortinget skjerper nå kravene til den nye norske klimaloven, som skal vedtas innen et år. – Det er svært positivt at Stortinget nå viser tydelige ambisjoner for den nye klimaloven. Men det er fortsatt mye som må på plass før vi har fått den loven vi trenger, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen. I år skal regjeringen legge fram forslag om en norsk klimalov. Stortinget skal behandle forslaget vår … (WWF-Norge)