Kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet. Selv om H5N6 ikke virker å … (Veterinærinstituttet)