Gjentatte ganger er det observert sjøfugler tilgriset med olje ulike steder i Finnmark og Nordland denne vinteren. https://www.ifinnmark.no/masoy/gamvik/nyheter/ber-om-hjelp-etter-funn-av-oljeskadd-sjofugl-fire-steder-langs-finnmarkskysten/s/5-81-718190 (Norsk Ornitologisk Forening)