Gjentatte ganger er det observert sjøfugler tilgriset med olje ulike steder i Finnmark og Nordland … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Gjentatte ganger er det observert sjøfugler tilgriset med olje ulike steder i Finnmark og Nordland denne vinteren. https://www.ifinnmark.no/masoy/gamvik/nyheter/ber-om-hjelp-etter-funn-av-oljeskadd-sjofugl-fire-steder-langs-finnmarkskysten/s/5-81-718190 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.