– Norge bruker lite antibiotika til dyr i forhold til de fleste andre land. Derfor er det viktig å … (Veterinærinstituttet)