Stortinget sier nei til å svekke rovdyrenes beskyttelse (WWF-Norge)

Annonser:

WWF har i dag fått gjennomslag for å stanse endringen av naturmangfoldloven, og for at det nå skal komme en skikkelig gjennomgang av den norske ulvebestanden. – Dette er gledelig nytt. Stortingsflertallet virker likevel ikke helt enig med seg selv når de nå sier at loven skal ligge fast, men at rommet for å skyte ulv innenfor ulvesonen skal økes, blant annet av hensyn til jakt og distriktspolitikk … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar