Jernbaneutbygging truer Ramsar-området ved Ilene

Annonser:

Bane NOR er i gang med å planlegge nytt dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik i Vestfold. En av traséene som vurderes inkluderer en jernbanebro som krysser fjorden rett på utsiden av Ilene naturreservat. NOF er bekymret for virkningen dette vil ha på fuglelivet, og mener alternativet må vrakes.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar