Den norske staten tar nesten all risiko ved ny oljeleting, og har siden 2015 betalt hele 97,7 milliarder kroner til oljeselskaper. Ressursene må i stedet brukes på verdiskapning som tar hensyn til verdens klimautfordringer, mener WWF Verdens naturfond.– Verden er i rask forandring og den norske modellen med at staten tar det meste av risikoen ved ny oljeleting, er moden for utskifting, sier miljøp … (WWF-Norge)