Det er vanskelig for Stortinget å styre klimapolitikken, hvis de ikke vet hvor store utslipp beslutningene deres vil skape.- Tiden er inne for å innføre et klimagassbudsjett, sier Nina Jensen. WWF-sjefen vil at alle framtidige statsbudsjett skal inneholde tallfestede beregninger av hvordan viktige budsjettposter vil påvirke utslippene av klimagasser.- Stortingsflertallet ba om et slikt klimagassbu … (WWF-Norge)