IEA: Innsatsen for å kutte utslipp må trappes opp (WWF-Norge)

Annonser:

Det internasjonale energibyrået IEA ber om økt innsats for å kutte klimautslipp, og varsler at etterspørselen etter olje vil synke i en verden som klarer klimamålet fra Parisavtalen.- En stor utfordring til norske politikere, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF. Det internasjonale energibyrået IEA kom i dag med 2016-utgaven av sin årlige rapport World Energy Outlook. Byråets sjef, Fatih Birol s … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar