NOF til kamp mot utsetting av dverggjess (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

NOFs fagavdeling publiserer nå en rapport i NOFs rapportserie som er en kritisk gjennomgang av alle prosjekter som har avlet dverggjess i fangenskap og sluppet dem ut i naturen. Rapporten foretar en kritisk vurdering av effektene slike utsettinger har eller kan få for vår ville dverggåsbestand. I tillegg gjennomgår rapporten mange aktuelle tema omkring utbredelse og bestandsforhold både for den gj … (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar